Yhdistys

Yhteinen tavoite

SERPAn tavoite on yhdistää graafisen alan osaaminen tulokselliseksi tekemiseksi. Jos sinä haet yrityksellesi menestystä, on SERPA sinua varten. SERPA on tulevaisuuteen katsova liitto, jonka päämäärä on kehittää ja yhdistää alan yrityksiä.

Tavoitteemme on, että jäsenyrityksemme pystyvät vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Haluamme tarjota lisäarvoa ja hyötyä jäsenillemme. Järjestämme koulutusta, jaamme tietoa ja yhdistämme alan osaajia..


Kenelle SERPA on tarkoitettu?

Kaikille graafisen toimialan yrityksille, jotka haluavat kehittyä, tehdä tulosta ja menestyä. Haluamme erityisesti mukaan yrityksiä, jotka haluavat nostetta omaan toimintaansa dynaamisen liiton avustuksella. Jos haluat tehokkaan kanavan, jonka kautta saat alakohtaista monipuolista tietoa ja mahdollisuuden osallistua koulutusohjelmiin. SERPA on yritystäsi varten. Liiton jäsenyrityksiä voivat olla mm. seripainot, suurkuva- ja tulostusyritykset, laite- ja materiaalitoimittajat sekä muut graafisen alan yritykset. Liitto on tarkoitettu pääsääntöisesti pk-yrityksille. Toisin kuin muut alan liitot, SERPA rajaa jäsenistönsä ulkopuolelle kustantajat ka julkaisijat.

Mitä SERPA tarjoa jäsenilleen?

Tärkeää tietoa alan suuntauksista, ja kehityksestä, tietoa ja tunnuslukuja alan taloudellisesta tilanteesta alan yrityksissä sekä mainosalalla ja graafisessa teollisuudessa yleisesti. Verkostoitumin ja alan osaajien yhdistäminen sekä vuorovaikutus ovat myös liiton tehtäviä.

SERPAn kautta saat koulutusta ja seminaareja liittyen liikkeenjohtoon, omaan alaan, tekniikkaan ja ammatilliseen osaamiseen. Liitto on yhteydessä alan oppilaitoksiin ja tarjoaa sitä kautta kanavan tulevaisuuden osaajiin. Liitto on myös luomassa alan yhteisiä pelisääntöjä yhdessä jäsenistönsä kanssa. SERPA myös tiedottaa ajankohtaisista asioista ja alasta omassa SERPA News-lehdessään ja verkkosivuillaan. Kattojärjestönsä FESPAn kautta liitto tarjoaa kansainvälisiä kontakteja, tietoa ja jäsenetuja.

SERPAn tehtävät.

SERPA haluaa vastata graafisen alaan murrokseen. Graafisen alan yleisesti vaatimaton kannattavuus näky yritysten kyvyssä kehittää toimintaansa. Lisäksi toimialan murroksesta johtuen erot offset-, digitaali- ja seripainojen välillä ovat hämärtyneet, eikä yrityksiä voi enää karsinoida yhtä selvästi toiminnan mukaan. Liiton tehtävä on lisätä alan aktiivisuutta ja toiminnan on tähdättävä alan kannattavuuden parantamiseen.

Perinteisestä yhdistyksestä dynaamiseksi liitoksi.
Liitto tavoittelee asemaa etujärjestönä, jonka jäsenet toimivat laajasti kaikilla painamisen ja tulostamisen aloilla. Uusi nimi, Erikoispainojen liitto - kuvastaa tätä muutosta ja uuttaa alkua.

SERPAlla on tehtävä.
Liiton tavoitteena on edesauttaa jäsenyritysten verkostoitumista, parantaa kannattavuutta ja kilpailukykyä, kehittää ammattitaitoa ja osaamista sekä tiedottaa alaan liittyvistä asioista. Tarkoitus on nostaa profiilia ja tarjota tietoa painamisen sekä tulostamisen mahdollisuuksista ja jäsenyritysten osaamisesta.

Liity SERPAan, jos haluat olla kehityksen kärjessä!

JÄSENMAKSUT 2013

1 henkilön yritys 200 eur
2-5 henkilön yritys 300 eur
6-10 henkilön yritys 400 eur
11-20 henkilön yritys 600 eur
yli 21 henkilöä 980 eur

Rekisterinumero: 128.052